KEOP-2012-550B

Megjelent 2012 dec. 12-én a az általunk várt pályázat: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

A pályázat adatai:

felvehető a következő tevékenységekre:

A. Energiahatékonyság javítása
1.1 hőszigetelés, nyílászárócsere, azaz fém, fa, PVC ablakok cseréje ma modern szerkezetűre
1.2 Intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, azaz kondenzációs vagy alacsony hőmérsékletű kazánok telepítése, sugárzó fűtés. Fűtési és hűtési rendszerek szabályozása, hulladékhő hasznosítás,
1.3 Világítási rendszerek korszerűsítése; fényforrások, világítótestek cseréje, egyéb energiatakarékos megoldások, jelenlét érzékelés, mozgás érzékelés,

B. Megújuló energiafelhasználás
2.1 Napkollektor, azaz napkollektoros fűtés vagy használati melegvíz ellátás kiépítése 
2.2 Biomassza, szerves hulladékok hő, vagy elektromos energiává alakítása
2.3 Hőszívattyú azaz levegő-víz-föld és ezek kombinációjából hővisszanyerő rendszerek telepítése
2.4 Napelemek, elektromos fűtésre, gépek vagy  világítás működtetésére

Keretösszeg a pályázatra: 2 milliárd Ft
Támogatottak köre (támogatási intenzitás): cégek, kisvállalkozások, Költségvetési intézmények Nonprofit szervezetek

Támogatási összeg: 60-500 millió Ft/ pályázat

Kötelezettségek:

  • Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztés megvalósításához, amelyik 1000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi létesítmény energiaellátásához kapcsolódik.
  • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni,
  • Egy projekthez csak egy pályázatból igényelhető támogatás.
  • A beépített rendszernek meg kell felelnie a pályázati kiírásban található rendszer-követelményeknek.
  • Engedélyköteles tevékenységet tartalmazó projekt esetén: Rendelkezik a legalább elvi szintű engedélyekkel.
  • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 2,00%, vagy meghaladja a15,00 százalékot.
  • Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem teher-, per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igényjogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.
  • A támogathatóság feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes / eredő költségmegtakarításból az elszámolható energiaköltség-megtakarítás legalább 50 százalékot képviseljen.
  • Jelen pályázati kiíráson belül 2008. január 1-je után üzembe helyezett technológiák / eszközök korszerűsítése / cseréje nem támogatható.
  • Hálózatra történő villamosenergia-értékesítés jelen konstrukcióban nem támogatható