Energetikai audit

2015 december 5-ig kötelező az energetikai audit a nagyvállalatok részére

Az Energiahatékonyságról szóló 2012/27 EU irányelv alapján  kiadták a kormányrendeletet ami  rendelkezik a nagyvállalatok energetikai auditálási kötelezettségéről.

Kötelezettek köre, előírások

Kötelező azoknak akiknél az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél több, és éves nettó árbevétele legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás tulajdonában lévő vállalkozások adatait össze kell adni

2015. december 5-ig első alkalommal, onnantól 4 évente az energetikai auditokat el kell végeztetni.

- Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a  –  villamos energiára vonatkozó  –
terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell
épülnie,  valamint  ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy
létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.

- Az energetikai auditnak a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei, valamint a diszkontráták figyelembe vételével kell megtörténnie.

- Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie.

- Az energetikai auditnak ki kell terjednie az energiahordozók és költségeik meghatározására, a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására, az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására, a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

- Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált (potenciális megtakarításokat). Lebontva kell számszerűsítenie a potenciális megtakarítások kiaknázásának ajánlott mértékét, a szükséges beruházási költségeket, valamint a megtérülési időt.

- Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:

beruházást nem igénylő (egyszerű),
támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Mentesség

Azok akik erre akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 50001 szerinti irányítási rendszert működtetnek, mentesülnek a kötelező auditálás kötelezettsége alól.

Határidők

Az energetikai audit, illetve a rendszertanúsítás jogszabályi határideje 2015. december 5., de  az Energiahivatal, mint eljáró hatóság nem állapít meg bírságot az auditálási kötelezettség elmulasztása miatt 2016. december 31-ig.

2016 december 31-től kezdve a kivethető bírság mértéke a nagyvállalat nettó árbevételétől függően 10 millió Ft is lehet.

Amennyiben energetikai auditra van szüksége keressen elérhetőségeink egyikén és kérjen árajánlatot.

 

Elérhetőségek...