A szabályozás hatálya

A szabályozás hatálya kiterjed:

-    új épületekre
-    1000 m2-nél nagyobb alapterületű meglévő épületekre vagy azok egyes részeire, lényeges felújítás esetén.

A „lényeges felújítás” ismérve a Direktíva példái szerint a felújítás költsége az épület telek nélkül számított értékének 25 %-a, avagy az épület határolásának több, mint 25 %-át érinti a beavatkozás – ennek megfogalmazása jelenleg szakmai egyeztetés tárgya, a cél az, hogy a likviditási gondok miatt szerényebb felújítások ne ütközzenek formai akadályokba.
Kivételt képeznek a műemlék épületek, a nyaralók, templomok, ideiglenes épületek, bizonyos ipari és mezőgazdasági épületek.
A Direktíva a szabályozás elvét, hatályát tartalmazza, az energiatakarékosság szükségességét fogalmazza meg, de nem ír konkrét követelményeket.
A tagországoknak maguknak kell az alapelvekkel összhangban lévő, saját adottságaiknak, éghajlatnak megfelelő szabályozási irataikat, konkrét követelményeiket megfogalmazniuk. Természetes elvárás persze az, hogy az egyes tagállamok szabályozásai „köszönő viszonyban legyenek”, közös elemeket tartalmazzanak, azaz algoritmusaik, a követelmények megfogalmazásának formája hasonló legyen.