Épületek energiafelhasználása

AZ ÉPÜLETEK ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK IRÁNYELVE


Az Európai Unió a világ második legnagyobb energiafelhasználója és legnagyobb energiaimportőre. Részesedése a világ energiafogyasztásában 15 százalék.

Az Unió saját erőből energiaszükségletének csak a felét képes biztosítani. Előrejelzések azt mutatják, hogy amennyiben nem változik az energiafogyasztás szerkezete, tovább emelkedik az unió energiaimport függősége, 2020-ig az olajimport 90 százalékkal, a gázimport pedig 70 százalékkal növekedhet.

Az unió energiapolitikája

“Az EU-nak ma nincs illetékessége energiaügyekben, mint ahogy nem létezik közösségi kohézió sem ezen a téren. Nincs közös európai energiapolitika, tehát az energiapolitikai döntések egymástól függetlenül születnek, nemzeti keretekben, miközben nyilvánvaló, hogy az egyik országban meghozott döntéseknek közvetlen következményei vannak más országok energiapolitikájára. Az egységesség hiánya csökkenti az EU tárgyalási súlyát a nemzetközi energiaügyekben. Ma az európai gazdaság Achilles sarkának számít az energiafüggőség. A közösség az energiaproblémák megoldása során mégsem autonómiára törekszik, nem is a függőség megszüntetésére, hanem arra, hogy csökkenjenek azok a kockázatok, amelyek veszélyeztetik az ellátás biztonságát. Az Unió az energiapolitika koordinálása során arra törekszik, hogy az energiaszektorban hozott intézkedések közelebb kerüljenek az unió olyan prioritásaihoz, mint ellátásbiztonság, versenyképesség, környezetvédelem.
Az unió energiapolitikája ennek megfelelően hármas célt követ:
- Egyfelől az ellátásbiztonság növelésére törekszik olyan körülmények között, amikor növekszik az Unió külső energia függősége.
- Másrészt a közösség energia piacának szorosabb együttműködése révén hozzá kíván járulni az európai ipar versenyképességének növeléséhez.
- Harmadrészt olyan energiapolitikát folytat, amely összhangban van a fenntartható fejlődés követelményeivel. Ezért szorgalmazza az energia racionálisabb felhasználását, és a megújuló energiaforrások nagyobb hasznosítását.
Minthogy az Unió szűkében van a saját energiaforrásoknak, ezért nem a kínálat oldalán, hanem a keresleti oldalon állnak rendelkezésre eszközök az ellátásbiztonság növelésére. A keresletirányítás a racionális energiafelhasználásra, továbbá a hatékonyság érdekében, ugyancsak ellátásbiztonságot növelő tényező az energiafelhasználás diverzifikálása, ezen belül megújuló energiaforrások hasznosítása. A kereslet-visszafogás következtében az Unió ott takarékoskodik, ahol tud. Tekintettel arra, hogy a közösség végső energiafelhasználásának több mint 40 százaléka a lakás- és szolgáltató ágazat épületeire jut, így nagymértékben befolyásolja a hosszú távú energiafogyasztást, és jelentős szerepet játszik a CO2 kibocsátásban is.
Mielőtt az unió az épületek energiafelhasználására vonatkozó jogi szabályozáshoz folyamodott volna, különféle programokat, mint például a SAVE működtetett azzal a céllal, hogy energiatakarékos és hatékony magatartásra ösztönözzön az iparban, a közlekedésben és a háztartásokban. Ezek a programok bármennyire is eredményesnek tekinthetők, arra nem voltak alkalmasak, hogy kikényszerítsék az épületekben új energia hatékonysági szabványok alkalmazását. Ezért tevődött aztán a hangsúly az olyan konkrét intézkedésekre, mint amilyen az épületek energia felhasználásával kapcsolatos irányelv kidolgozása.

Az irányelv célja

Világos jogi kereteket szükséges teremteni az energiafogyasztás csökkentéshez. Az irányelv megteremti a keretét annak is, hogy a jogalkotás terén nagyobb összhang valósuljon meg a tagállamok között. Célja továbbá, hogy minimumkövetelményeket határozzon meg az új és a nagyobb felújítás előtt álló meglévő nagy épületek energiafelhasználására vonatkozóan, követelményeket fogalmazzon meg az épületben található kazánok és légkondicionáló berendezések rendszeres ellenőrzésére, illetve a 15 évnél idősebb kazánokkal működő fűtőberendezések egyszeri felülvizsgálatára, továbbá, hogy szabályozza az energiafelhasználás megfelelő tanúsítását.


Az irányelv négy fő eleme

(Ez azt jelenti, hogy azonos módon történik a mérés az a szó odatehető, hogy amely vagy ez lehetővé teszi, de akkor túl hosszú a mondat
Közös módszertan kidolgozása, amelyre alapozva kiszámítható az épületek integrált energiafogyasztása. Lehetővé teszi, hogy az épületek leendő használói összehasonlíthassák az épületek energia felhasználását a különböző EU államokban, illetve megkönnyíti, hogy az épületek tervezői és kivitelezői azonos szabványokat alkalmazzanak az energiafelhasználás mérése során a tagállamokban. Ez teremti meg az alapját annak, hogy a tagállamok a különböző épületekben a helyi és klimatikus viszonyoknak megfelelő integrált minimumteljesítmény szabványokat alkalmazzanak..

Követelmények

Meg kell határozni a minimumenergia felhasználás mértékét az új épületekre, és a már meglévő épületekre, amikor felújításra kerülnek. Az energiafelhasználás számítható regionális és nemzeti szinten. A meghatározás során a tagállamok különbséget tehetnek új és meglévő épületek között, valamint az épületek különböző kategóriái között. A követelményeknek figyelembe kell venniük az általános beltéri klimatikus és  a helyi körülményeket, az épület tervezett rendeltetését és korát. Rendelkezést kell hozni annak érdekében, hogy az építőipar műszaki fejlődésének függvényében ötévenként megtörténjen a felülvizsgálat. A tagállamok meghatározhatják azokat az épületkategóriákat, amelyek kivételt képeznek a minimum energiafelhasználás követelménye alól.

Tanúsítvány

El kell készíteni az igazolásokat, tanúsítványokat az új és meglévő, korábbi épületekre, a fenti szabványok alapján.  A tagállamok biztosítják, hogy az épületek építésekor, eladásakor vagy bérbeadásakor a tulajdonos, illetve a leendő vásárló vagy bérlő energiafelhasználásra vonatkozó igazolást kapjon. Az igazolásnak tartalmaznia kell az épület energiafelhasználásának aktuális helyzetét, melyet  közérthető módon kell kifejezni. Az igazolás érvényessége nem haladhatja meg a tíz évet és az épületekre vonatkozó igazolásnak referenciaértéket is kell tartalmaznia. Az igazolásokhoz ajánlásokat kell mellékelni, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként javítható az energiafelhasználás költség hatékonyan.

Kazánok – légkondicionálók

Kazánok és légkondicionáló berendezések speciális felülvizsgálata szintén szükséges. A kazánok ellenőrzését az energiafogyasztás csökkentése és a széndioxid kibocsátás visszaszorítása teszi indokolttá.

Az európai integráció kezdete óta jelen van az energiával kapcsolatos szerkezeti sérülékenység tudata a Közösségben. Az EK három alapszerződése közül kettő az energiával foglalkozik (az egyik az Európai Szén-és Acélközösség, a másik az Euratom, amely a nukleáris energiával foglalkozik). A két szerződésnek az volt a célja, hogy a Közösségen belül biztosítsa a tagállamok rendszeres és egyenlő ellátását szénnel és nukleáris energiával. A Közösséget létrehozó szerződésben azonban az alapító államok nem úgy döntöttek, hogy megteremtik a közösségi energia politika alapjait. Kísérletek történtek ugyan, hogy a Maastricht-i és Amsterdam-i szerződésben érdemben megjelenjen az energiaprobléma, e törekvések azonban nem vezettek eredményre. “ (Dr. Fábián Anna, Szakmai Konferencia, 2005. április 7.)